เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2564  เวลา 14.00 น. ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ ฯ กองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณสุขของรัฐบาล โดยศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 กองทัพบก ได้รับผู้ป่วยโควิด-19 มาจากที่พักอาศัยใน กทม. และปริมณฑล มายังพื้นที่รวมการ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางส่งกลับไปรักษายังภูมิลำเนาของตนเอง ตามกระบวนการเคลื่อนย้ายและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยกองทัพภาคที่ 3 จัดรถบัสไม่ปรับอากาศ จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ที่ดัดแปลงทำฉากกั้นระหว่างผู้โดยสารและคนขับออกจากกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมรถขนส่งสัมภาระของผู้ป่วย และรถพยาบาลที่ติดตามไปด้วย ได้รับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จากกรุงเทพฯ กลับมาเข้าสู่ระบบการรักษายังภูมิลำเนาจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการดำเนินการส่งผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนาในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบหน่วยทหารทั่วประเทศระดมใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง กระจายไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกำชับให้หน่วยดูแลกำลังพล เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางของ ศบค. ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลอย่างเคร่งครัด และสวมใส่เครื่องป้องกันตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนดูแลให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางของ สธ. เพื่อให้มีความแข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างปลอดภัยสำหรับภารกิจของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ยกมือขึ้นขอบคุณ พร้อมกับหลั่งน้ำตาแห่งความดีใจ ความสุขใจ ความตื้นตันใจ ที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้ ถึงแม้ต้องทำงานท่ามกลางสายฝน และอุปสรรคต่าง ๆ  แต่ไม่สามารถหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ได้ ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างที่สุด