ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ระดมใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง กระจายไปยังส่วนภูมิภาค กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพาคนกลับบ้าน” โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่มีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรทางด้านยุทโธปกรณ์ รถโดยสารพร้อมพลขับ นำประชาชนที่มีความประสงค์กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณสุขของรัฐบาล โดยศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กองทัพบก เดินทางจากกรุงเทพฯ กลับมาเข้าสู่ระบบการรักษายังภูมิลำเนาจังหวัดพิษณุโลก ตามกระบวนการเคลื่อนย้ายและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในรอบแรก จำนวน 18 คน และได้รักษาหายกลับบ้านแล้ว 9 คน จากนั้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้รับผู้ป่วยมีความประสงค์กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาเป็นรอบที่ 2 จำนวน 26 คน โดยรับจากแหล่งสมาคม กรมทหารขนส่ง มาที่ รพ.จิตเวช อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กลับมาเข้า สู่ระบบการรักษายังภูมิลำเนาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกฝ่ายทหารลงพื้นที่ตรวจสถานที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ covid – 19 ณ โรงพยาบาลจิตเวช อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ กองทัพบกที่เป็นกองทัพของประชาชน เตรียมพร้อมอยู่เสมอ สำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีที่สุด เพราะทหาร มีไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชน