วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.45 น. พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล รวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ และยังได้จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกหนึ่งกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล รวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิเช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต, กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” และการเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง, การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติ และ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. บริเวณบ้านพักอาศัย, การช่วยเหลือประชาชน ในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้จำกัดผู้เข้าร่วมพิธี และจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในการนี้ ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจคัดกรองโรค ก่อนเข้าบริเวณพิธีฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมของกองทัพบก