เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 134