เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 น. กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตการณ์ ในการนำพี่น้องชาวพิษณุโลก และ จังหวัดพิจิตร กลับภูมิลำเนาบ้านเกิด ทางอากาศโดย “เครื่องบินลำเลียงแบบ 295” (C295) ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ เน้นการใช้ส่งป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจาก กทม. และที่ต้องใช้เวลานานหากเดินทางด้วยรถยนต์ จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย จังหวัด พิจิตร จำนวน 11 ราย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้มีเด็ก จำนวน 2 ราย อายุ 3 ขวบ กับ 5 ขวบ เพื่อลดการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระหว่างไม่มีรายได้ และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระให้ระบบสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีผู้ป่วยสีเขียว ณ ท่าอากาศยานกองบิน 46 อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร 02-092-7766 ตลอด 24 ชม.