กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 และกองร้อยทหารราบที่ 421 จัดกำลังพลจำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรคโรงพยาบาลอุ้มผางในการดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรค โรงพยาบาลอุ้มผาง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน และ บริเวณศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วยโควิดในชุมชน Community Isolation (CI) บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก