กองร้อยทหารพรานที่ 3606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล พร้อมเร็ว จำนวน 1 ลำ และคนขับเรือ ร่วมอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนส่งทีมแพทย์โรงพยาบาลสบเมย พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค เข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Claster  บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ  กองร้อยทหารพรานที่ 3601 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นยาเสพติด เพื่อตรวจสอบ/บุคคลเข้าออกลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) และสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ขั้นต้นไม่พบผู้กระทำความผิดและสิ่งผิดกฎหมาย