สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ “กองทัพบก” ได้ระดมสรรพกำลังใช้ศักยภาพทางทหารและทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วน ช่วยคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ถือเป็นภัยคุกคามของมวลมนุษยชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ ในแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ” และมีกำหนดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยึดถือแนวทางที่กองทัพบกกำหนด โดยมีการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนการจัดสรรที่จังหวัดลำปางได้รับอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ตามมาตรการป้องกันโรคและช่วยคลี่คลายสถานการณ์โควิดในประเทศไทยให้กลับมาสู่ปกติได้ในที่สุด ทั้งนี้เมื่อ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย  ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติในการให้บริการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีที่ได้รับมอบการแบ่งยอดจัดสรรวัคซีนจาก สสจ.ลำปาง จำนวน 264 ราย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีพันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการฯและพันเอกอณุศิษย์ พรมมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้สอบถามความรู้สึกประชาชนที่มารับบริการ มีความรู้สึกดีใจที่ได้รับการฉีดวัคซีน และประทับใจการบริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรและสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ...ทหารต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสและพร้อมเคียงข้าง เดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน