เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กอ.รมน.ภาค 3 จัดพิธีส่งมอบ-รับโอน โครงการพลังงานทดแทน ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยพล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผอ.รมน.ภาค 3 มอบหมายให้ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เป็นผู้แทนส่งมอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ตามแนวชายแดน ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.