วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 1100 พลตรี สุริยะ  เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ คุณสมกมล  จิราธิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และนม UHT ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 700 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด มาด้วยดีโดยตลอด พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาค 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณสมกมล  จิราธิวัฒน์ และคณะอีกด้วย ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งในปัจจุบันได้รับผลกระทบและประสบภัยพิบัติอุทกภัยในหลายจังหวัด ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว