กองทัพบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565ผ่านระบบการสมัครออนไลน์กองทัพบก (RTA RECRUITMENT SYSTEM)