เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่เข้ามารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด ในการรับทหารใหม่ผลัด 2/2564 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก     ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น เริ่มต้นตั้งแต่สถานที่ที่มารายงานตัว ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ โดยทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดชุดแพทย์มาทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ covid-19 ให้กับทหารใหม่ทุกนาย โดยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid หรือ ATK ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากพบว่าทหารใหม่คนใดมีประวัติความเสี่ยงสูงจะแยกออกไปสังเกตอาการจนครบ 14 วัน ก่อนนำกลับเข้าสู่กองประจำการ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ ว่ามีการดูแลป้องกันโรคอย่างเต็มที่ จากนั้น ได้พาทหารใหม่เข้าหน่วยที่สังกัด ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่นันทนาการ ระบบการรักษาพยายาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหารใหม่ การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการรับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารประจำการอย่างครบถ้วน