กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพลออกรับซื้อจักรยานเก่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ก่อนนำมาให้กำลังพลจากกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แล้วแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการจักรยานสานฝันปันสุข ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในถิ่นทุรกันดารใช้เป็นพาหนะมาโรงเรียน เป็นการลดรายจ่ายของผู้ปกครอง โดยในวันนี้ พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยม ทั้งนี้หลังจากดำเนินการซ่อมจักรยานแล้วเสร็จ จะนำไปมอบให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จังหวัดตาก เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนตามแนวชายแดน ในถิ่นทุรกันดาร ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้นำจักรยานจากโครงการดังกล่าว จำนวน 12 คัน มอบให้  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา และ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก และ กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 นำรถจักรยาน จำนวน 11 คัน มอบให้ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ และ โรงเรียนบ้านล้อท้อ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สร้างความประทับใจให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่หน่วยได้นำรถจักรยานไปมอบให้