วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 1400 พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คุณ สุพัตรา  จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1,000 ผืน เป็นเงิน 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาค 3 ได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณ สุพัตรา  จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล และคณะ ซึ่งในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ในปัจจุบันหลายจังหวัดประสบภัยหนาวและยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่ห่างไกลยากต่อการเข้าถึง ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป