เมื่อ 271300 ธ.ค.64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.กกล.จอส.พระราชทานภาค3/ผบ.ศป.บส.ชน. เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ คือ นางศิริพร ปันบือ ราษฎร บ.ห้วยต่าง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร.ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะแต่มีฐานะยากจน ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ จึงได้บูรณาการร่วมมือกันสร้างบ้านทดแทนหลังเดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย  นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว,สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและหน้ากากอนามัยให้กับราษฏรผู้ยากไร้ในหมู่บ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดีในห้วงเดือนธ้นวาคมถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และปฏิบัติตามนโยบายกองทัพบก ที่ให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส