เมื่อ 28 ธ.ค.64 เวลา 1630 ศบภ.มทบ.31 ได้ดำเนินการเปิดจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 8 นครสวรรค์ ทั้งนี้  พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3/ผบ.ศบภ.ทภ.3 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยมี พล.ต.อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 พร้อมด้วย นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผบ.หน่วยทหารในค่ายจิรประวัติ ตลอดจน หน.ส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 8 นครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์