วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.09 น. ที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และกำลังพล ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กระทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย
1. พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหลังกองบังคับการกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 4
3. พิธีถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3
4. พิธีวางพานพุ่ม และบวงสรวงถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135