เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก พลโท ไพศาล  งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 เข้าศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือตอนล่าง และดูกิจการกองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ  และนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายสรุป ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกได้รับการรองรับเป็น “ไมซ์ ซิตี้” ภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งการจัดการประชุมนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า (1 ใน 10 เมืองไมซ์ ซิตี้ ของไทย ) จากนั้น คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกองพลทหารราบที่ 4 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 4