เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 0830 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และส่วนอื่นๆ ได้ชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงร่วมกันในการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่อดีต ตลอดประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้
#วันจักรี
#240ปีราชวงศ์จักรี