เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2565 เวลา 08.00 - 1700 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรม Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ตามนโยบายของกองทัพบก ภายใต้แนวความคิด “ครอบครัวกองทัพบก ประกอบอาหารอร่อย โภชนาการดี มีความพอเพียง” ร่วมกันมาประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือแบบเรียบง่าย ปรุงสุก ใหม่ สด สะอาด อุดมไปด้วยโภชนาการมีความอร่อย ราคาประหยัด และมีความพอเพียง บนรถครัวสนามของกองทัพบกสำหรับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้นโดยได้เชิญข้าราชการ, ครอบครัว (คู่สมรส), นักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่เป็นสุดยอดฝีมือพ่อครัว หน่วยละ 3 นาย จากทั่วภาคเหนือ ใน 15 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาฝึกฝนและแข่งขันพัฒนาฝีมือ ด้วยการประกอบอาหารเลิศรส ณ โครงการทหารพันธุ์ดีกองพลพัฒนาที่ 3 (เกษตรเขาฟ้า) ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.อ. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ 
สำหรับผลการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32 ในรายการอาหาร (เมนู) : มัจฉาอาลัมภางค์
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 38 ในรายการอาหาร (เมนู) : ปลาใต้น้ำ (มัจฉาหลงคงคา)
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ 3 ในรายการอาหาร (เมนู) : ปลานิลซอสเขียวหวาน