พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสวัสดิการเพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยการจัดกิจกรรมสินค้าราคาถูก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเสนามาร์ท  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมสินค้าราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพล จะจัดในวันที่ 11, 18  และ 25 พ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. จัดสินค้าจำหน่ายจำนวน 300 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ 10 ฟอง น้ำมันพืช 1 ขวด โดยจะจำหน่ายสัปดาห์ละ 100 ชุด กำหนดให้ครอบครัวละ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ชุดต่อสัปดาห์ ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกำลังพล จากการแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ช่วยเหลือกำลังพล ให้ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการช่วยเหลือร้านค้าภายในค่าย ฯ และชุมชนรอบค่าย ได้มีรายได้จากการขายสินค้าในการจัดกิจกรรมอีกด้วย