เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพพระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 และเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในการนี้ พลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกันนี้ นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมรับฟัง พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และ สวดธรรมคาถา ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 สนับสนุน จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน\ ร่วมอำนวยความสะดวก แจกอาหารพระราชทาน แอลกอฮอล์เจลพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระพรหมวชิรเจดีย์ ซึ่งมีจำนวนมาก