วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก  และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ และติดตามการดำเนินงาน   ของหน่วย โดยเดินทาง  ถึงกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วย  และเดินทางต่อถึงค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่  ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และ กรมทหารราบที่ 17 และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 34 ด้วยจากนั้นผู้บัญชาการทหารบก และคณะได้เดินทางออกจากค่ายขุนเจืองธรรมิกราชมุ่งหน้าสู่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย ในเวลา  13.15 น.  คณะฯ ผบ.ทบ. เดินทางถึง ถึง หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.32 ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่น้อง ๆ ทหารใหม่  และยังเดินทางไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.2 ด้วยจากนั้น ผบ.ทบ.และคณะเดินทางไปยังกองบัญชาการ มทบ. 32 เข้าแสดงความเคารพอนุสาวรีย์ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ. 32 (บริเวณบ้านบ้านป่องนัก) ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายตรวจเยี่ยมหน่วยทหารทั่วประเทศเมื่อมีโอกาสเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก และดูแลความเป็นอยู่กำลังพลของกองทัพบก โดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการฝึกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ให้เป็นไปตามนโยบาย  Bubble and Seal รวมทั้งได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไป นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้บังคับหน่วยและกำลังพลทุกระดับชั้นอย่างเป็นกันเองอันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย