จากการประชุมหน่วยทหารกองทัพบกผ่านระบบออนไลน์ประจำสัปดาห์นี้  พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมอบหน่วยทหารของกองทัพบก ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์ การบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติ ทั้งในส่วนกลางและหน่วยทหารกองทัพบกทั่วประเทศ  โดยล่าสุดในวันที่ 24 -25 พ.ค. 65 กองทัพบกมีกำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ 45 รูป เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม. และจะไปปฎิบัติธรรมที่วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ระหว่าง 27 พฤษภาคม  - 9 มิถุนายน 2565  ในโอกาสนี้กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และจากสถานการณ์วาตภัยและอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 21 พ.ค. 65 - ปัจจุบัน ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือ ด้วยการนำกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน มอบสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคขนย้ายสิ่งของและสิ่งกีดขวางออกจากทางน้ำไหลเปิดเส้นทางสัญจรที่ได้รับความเสียหายใน จ.กาญจนบุรี จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ตาก โดยผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวพร้อมสั่งการให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์ได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการประจำจังหวัดและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดทันต่อเหตุการณ์ ระมัดระวังความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ และพิจารณานำยุทโธปกรณ์ที่มีประจำหน่วยมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสม สำหรับการดูแลทหารกองประจำการผลัดที่ 1/65 ซึ่งปัจจุบันได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ร้อยละ 99 และอยู่ในห้วงการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ 6 สัปดาห์ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญกับการปรับสภาพร่างกาย จิตใจของทหารใหม่ ให้พร้อมรับการฝึกตามแนวทางกองทัพบก รวมทั้งการเริ่มเสริมทักษะด้านต่างๆ ควบคู่กันไป อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนสอนเพื่อนโดยนำวิชาชีพหรือความถนัดของแต่ละบุคคลมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนทหารกองประจำการ, การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้วยหลักสูตรการออกกำลังทหารใหม่ เพื่อ“ฟื้นฟู เสริมสร้าง พัฒนา” และการเรียนรู้ฝึกมวยไทย เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันตนเองและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เป็นต้น พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยที่ดูแลทหารกองประจำการเป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างการรับรู้งานด้านความมั่นคงของกองทัพบกเพื่อให้ทหารใหม่ทุกคนพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่อไป