เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พลโทอภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3  และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่ 3  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรและกล่าวบทอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน 2565”  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด