เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พลโทอภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3  พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และคณะ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรและกล่าวบทอาเศียรวาท  ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด