วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.45 นาฬิกา ที่ วัดเขตมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดตา และมอบแว่นตาให้แก่ผู้ผ่าตัดตาต้อกระจก ในโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยได้ทำพิธีเปิดตาให้กับผู้มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นโรคต้อกระจก จำนวน 80 คน ได้มองเห็นชัดเจนขึ้นถือเป็นการคืนความสว่างสดใสให้กับประชาชน  นับเป็นกิจกรรมที่ดีและรวมทั้งวันนี้ถือเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว