เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 0830 พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเดือนมหามงคลยิ่ง ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รวมระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณจุดข้ามทางรถไฟ ซุ้มบ้านเต็งหนาม ถึงซุ้มมาลาเบี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี