เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 - 19.00 น. คุณ กันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกของหน่วย ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกเล่นเกมส์นายร้อยสอยดาวและร่วมมอบรางวัล ให้กับผู้ที่มาร่วมเล่นเกมส์ ในงานกาชาด ประจำปี 2565 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้านทหารบก ซึ่งจัดขึ้นจัดภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดี