วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 0810 นาฬิกา ที่ ศาสนสถานกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์  รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง