วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ ฐานปฏิบัติการมอเกอไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ชุด มอบแก่กำลังพล ทหาร และตำรวจ ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่  โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3  พร้อมด้วย พลตรีณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร  ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรให้การต้อนรับด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในเขตรับผิดชอบของกองกำลังนเรศวร กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 200 ชุด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในการป้องกันประเทศ ด้วยความเสียสละ ในโอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายและครอบครัว ที่ทุ่มเทกำลังกายและเสียสละช่วยกันป้องกันอธิปไตยของชาติ