วันนี้ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ ศาลาประชาคมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่ออำนวยการ  กำกับดูแล และรับทราบปัญหา ในการดำเนินการตรวจเลือกฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ของกองทัพภาคที่ 3 โดยมีกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ในห้วงวันที่ 1-12 เมษายนนี้ สำหรับในวันนี้อำเภอปางศิลาทอง มี 3 ตำบลคือ ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหินดาต และตำบลปางตาไว มีชายไทยถึงเกณฑ์คัดเลือกทหาร จำนวน 248 คน มารอรับการตรวจเลือกทหารตามหมายเรียก ทำให้บรรยากาศทั่วไปเป็นอย่างคึกคัก โดยมีญาติของบรรดาผู้รอคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาคอยให้กำลังใจบุตรหลานอยู่รอบนอกบริเวณ ถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนจัด  ทั้งนี้ได้มี ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบ โดยมีพันโท ณัฐพงษ์  หงส์โม่ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 4 เป็นประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ สำหรับวันนี้มียอดความต้องการทหารเข้าประจำการ จำนวน 48 คน