เมื่อ 1 เม.ย.66 พ.อ.จักรพงษ์    เทพพันธุ์ ผบ.กรม ทพ.35 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และอาสามัครทหารพราน กรม ทพ.35 ได้กระทำพิธีบวงทรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหารราช และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำหน่วย และได้กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่เลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อีกทั้ง ผบ.กรม ทพ.35 ได้ดำเนินการมอบลานกีฬาเอนกประสงค์ให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. พล.ท.สุริยะ    เอี่ยมสุโร มทภ.3 พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนา กรม ทพ.35 ครบรอบปีที่ 39 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลชองหน่วยที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผบ.กรม ทพ.35 พร้อมด้วย คณะนายทหาร นายสิบ และอาสาสมัครทหารพราน เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บก.กรม ทพ.35 ต.สักงาม อ.คลองลาน จว.ก.พ.
#กรมทหารพรานที่35
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่3
#สถาปนาหน่วยปีที่39