วันนี้ 5 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียรพูลหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลตรี ประสาน แสนศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 เพื่ออำนวยการ  กำกับดูแล และรับทราบปัญหา ในการดำเนินการตรวจเลือกฯ สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการอำเภอเมืองตาก มี 14 ตำบล ตรวจเลือกวันนี้มี 8 ตำบล คือ ตำบลระแหง ตำบลเชียงเงิน ตำบลหัวเดียต ตำบลหรองบัวเหนือ ตำบลไม้งาม ตำบลป่ามะม่วง ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลวังประจบ มีชายไทยถึงเกณฑ์คัดเลือกทหาร จำนวน 329 นาย มารอรับการตรวจเลือกทหารตามหมายเรียก ทำให้บรรยากาศทั่วไปเป็นอย่างคึกคัก โดยมีญาติของผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ มาคอยให้กำลังใจบุตรหลานอยู่รอบนอกบริเวณ ถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนจัด  ทั้งนี้ได้มี เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบ โดยมีพันโท ศุภกร ภู่จันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 เป็นประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ สำหรับวันนี้มียอดความต้องการทหารเข้าประจำการ จำนวน 56 นาย เป็นทหารบกทั้งหมดจากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปที่ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  เพื่อสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 เพื่ออำนวยการ  กำกับดูแล และรับทราบปัญหา ในการดำเนินการตรวจเลือกฯ สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  มี 7 ตำบล คือ ตำบลลานหอย ตำบลบ้านด่าน ตำบลวังตะคล้อ ตำบลวังน้ำขาว , ตะตลิ่งชัน ตำบลวังลึก และตำบลหนองหญ้าปล้อง มีชายไทยถึงเกณฑ์คัดเลือกทหาร จำนวน 384 นาย โดยวันนี้มียอดความต้องการทหารเข้าประจำการ จำนวน 77 นาย เป็นทหารบก 41 นาย ทหารอากาศ 14 นาย และทหารเรือ 22 นาย