เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 0900 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ  จุดบริการประชาชนบริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมี นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, พลตรี สาธร ศิริยานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31, พลตำรวจตรี ชาญวิทย์ กนกนาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานภาคี กว่า 10 หน่วยงาน โดยบริเวณนี้จะอยู่บนเส้นทางถนนสายหลักขาขึ้น ก่อนถึงสะพานเดชาติวงศ์ ที่มีลักษณะเป็นคอขวด และจึงแยกเส้นทางระหว่างถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข 1 และถนนสาย 117 นครสวรรค์-พิษณุโลก ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำมาตรการ "ความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และความสุข ให้ประชาชน" ในการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางการประสานงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเป็นระบบ ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ/เครื่องบริโภค/น้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดห้วงเวลา นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ บริเวณสี่แยกหน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว เดินทางบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย