เมื่อ 230900 ม.ค.66 พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง มทภ.3 และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล เพื่อรับฟังการดำเนินงาน รวมไปถึงปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่ กองพันทหารสื่อสารที่ 23, ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกองร้อยกองบังคับการกองทัพภาคที่ 3