เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 66 พล.ต.นพดล ยงพาณิชย์ ผบ.บชร.3  และคณะตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะพระราชทานฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท. ซึ่งได้รับพระราชทานแพะ จากโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบลคเบงกอล ในโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี นายโกเมศ มุกเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านไกรใน อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท. หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายเลี้ยงแพะพระราชทาน รายงานชี้แจงความคืบหน้า ผลการดำเนินงานต่อยอดของกลุ่มเครือข่ายฯ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ่าก้อง (จ.ส.อ.สุทิน ทองเอม) ในการนี้ พ.อ.ภิญโญ สุรฤทธิ์โยธิน ผบ.พัน.สบร.23 บชร.3 ในฐานะหน่วยรับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้แทน บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ