เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 เวลา 11.30 น. พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือ นางปราณี โพธิ์พยอม อายุ 80 ปีซึ่งเป็นประชาชนรอบค่ายฯ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ (เมื่อ 11 ต.ค.66 เวลา 23.30 น.) ณ บ้านเลขที่ 294 ม.2 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนกำลังพล และรถบรรทุกเทท้าย,รถแบ็คโฮ ช่วยรื้อถอน และขนย้ายสิ่งของ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และเทศบาลตำบลบ้านคลองได้จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ และสถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว