เมื่อวันที่ 17 ต.ค.66 เวลา 13.30 น. พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ ศอ.ปส.ชน., ศอ.ปส.จ.ชม., ตำรวจภูธรภาค 5, ปปส.ภาค 5 ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จำนวน 14,177,000 เม็ด ในพื้นที่  ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้อาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ ทำการผลัดเปลี่ยนกำลังพล ในการป้องกันชายแดน ในการขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้ แต่ไม่อาจเล็ดลอดไปได้ ถือเป็นการจับยาเสพติดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในการบูรณาการของ ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นอย่างดี ไม่ให้ยาเสพติดล็อตนี้ หลุดเข้าพื้นที่ชั้นในได้ และขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกนาย