วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลตรี วิทยา  แก้วพรม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 6 เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานฝึกแสงคร้าม ตำบลมะตูม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก