วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1009 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ดำเนินการจัดพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ระหว่าง พันเอกดำรงค์ฤทธิ์  วงศ์โสภา(ผบ.พัน.ฯ ท่านเก่า) กับ พันเอกเอกพงศ์  สุวรรณเวียง (ท่านใหม่) โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย, การลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และพิธีมอบการบังคับบัญชา พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบาย ณ บริเวณหน้ากองพันสรรพาวุธกระสุน 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3
#กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23
#กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
#กองทัพภาคที่ 3
#กองทัพบก