เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 เวลา 1400 พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 3 โดยได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ ให้ทหารใหม่ทราบ และกำชับให้ทุกส่วนกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่จะต้องไม่มีการสูญเสียในทุกกรณี ทั้งนี้ได้รับชมการสาธิตการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า(AED) การช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อน อีกทั้งได้มอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังและผลไม้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่