เมื่อวันที่ 90900 พ.ย.66 พล.ต.สมบัติ บุญกอแก้ว เสธ.ทภ.3 ให้การต้อนรับ พล.ต.บัญชา ขาวงาม ผอ.สปบ.กพ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อม ของกองทหารเกียรติยศ (ร.4 พัน.3) หน่วยตัวแทนในพื้นที่ ทภ.3  ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.