เมื่อ 11 พ.ย. 66 เวลา 1000 พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบซ่อมแซมศาลาการเปรียญ และอุโบสถ วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ (หนองหนู) จว.พ.จ. ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก มียอดเงินกฐิน จำนวน 550,200 บาท ซึ่งทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป ณ วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ ม.10 ต.ฆะมัง อ.เมือง จว.พ.จ.