วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พลตรี กิตติพงษ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเน้นย้ำการฝึกให้เป็นมาตรฐานตามแบบฝึก การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 การเฝ้าระวังโรคลมร้อน (Heat Stroke) การคัดกรองพลทหารที่มีสภาพจิตเวช เพื่อลดความสูญเสียของกำลังพล และให้แนวทางแก่น้องทหารใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทหารใหม่ ในเรื่อง “เส้นทางความสำเร็จจากพลทหารสู่การเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก” พร้อมมอบสิ่งของบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่น้องทหารใหม่อีกด้วย