เมื่อ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566  เวลา 0900  พันเอกเอกพงศ์  สุวรรณเวียง  ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของท่าน รอง ผบ.บชร.3(2)  พร้อมให้คำแนะนำผู้ฝึกทหารใหม่ ในส่วนที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ในเรื่องของข้อมูลที่นำเสนอ  สถานพยาบาลที่รองรับทหารป่วยโรคลมร้อนรวม ทั้งดูความพร้อมของรถพยาบาลในการส่งป่วย ซึ่งผู้ฝึกฯ ได้น้อมรับคำแนะนำ และดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อไป