เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 66 เวลา 1300 พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3 ได้ให้หน่วยจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน บก.ทภ.3, บก.กอ.รมน.ภาค 3 และ ร้อย.บก.ทภ.3 เพื่อเป็นการพบปะ สร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น และปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ตามที่ผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยต่อสิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของกำลังพล และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก โดยมี กำลังพลเข้ารับฟังการเสนาสนเทศ จำนวน 406 นาย ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.