เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1000 ที่ วัดยาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน  แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2566  ซึ่งมีสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมทำพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีพระครูโสภณจันทโพธิ เจ้าอาวาสวัดยางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มียอดปัจจัยทำบุญรวมทั้งสิ้น 341,341.- บาท