เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 1300 - 1500 พล.ต. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กรุณามอบนโยบายและข้อสั่งการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย