วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลพร้อมด้วยครอบครัว และทหารกองประจำการ จำนวน 150 นาย เข้าชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อ ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู คติเตือนใจในการใช้ชีวิต ดังนั้นจึงนำกำลังพลเข้ารับชมภาพยนตร์ดังกล่าวเพื่อให้มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ชีวิต มีความกตัญญูต่อบุพการี ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา ของศาสนาต่าง ๆ และยังเป็นการผ่อนคลาย คลายเครียด จากการปฏิบัติงาน และการฝึก ให้กับน้อง ๆ ทหารกองประจำการอีกด้วย #พาน้องเล็กดูหนัง #หน่วยฝึกทหารใหม่ที่4 #กองพันสรรพาวุธกระสุนที่23 #กองบัญชาการช่วยรบที่3 #กองทัพภาคที่3 #กองทัพบก